POLITIK OBVINĚNÝ Z KORUPCE

V procesu s politikem obviněným z korupce se státní zástupce při výslechu svědka hlasitě vrhá do útoku: “Není snad pravda, že jste přijal padesát tisíc, abyste zvrátil tento případ?
Svědek kouká z okna, jako by snad neslyšel otázku.
Státní zástupce ji tedy zopakuje ještě jednou a hlasitěji.
Svědek se stále tváří, že neslyší.
Nakonec se ozve soudce: “Pane svědku, odpovězte, prosím, na tuto otázku.”
Svědek zpozorní a povídá: “Och, promiňte, ctihodnosti. Myslel jsem, že se ptá vás.”