VYLOŽENÍ POJMŮ

Optimista: ‘Půjde-li to takhle dál, půjdeme brzo žebrat …’
Pesimista: ‘To je pravda, ale ke komu ?!’