Z GUINESSOVY KNIHY

Z Guinessovy knihy rekordů byli jako nejmenší národ na světě vyřazeni Pygmejové a nahrazeni českými silničáři. Kdykoli napadne 2 cm sněhu, tak silničáře není vidět.