ZE STAVBY

Jednou takhle mistr kouká, že mu po stavbě zmateně chodí dělník a tak za ním jde a ptá se, co dělá. A on na to:
“Hledám hranol 20 na 20.”
Mistr říká, že mu pomůže. Hledají, hledají a vidí je stavbyvedoucí a hned se jde zeptat, co jako dělají. Mistr mu povídá:
“Tady Franta hledá hranol 20 na 20.” A tak stavbyvedoucí taky pomáhá hledat. Když pořád nemůžou najít, najednou Franta povídá:
“Víte co, chlapi? Vykašlete na to, já si sednu na kulatinu.”