Z JINÉ ZEMĚ

Mladá prostitutka si přivedla zákazníka do pronajatého pokoje a začala se svlékat.
Ten si se zaujetím prohlížel její krásné mladé tělo a pak se zeptal:
˝Kolik je ti vlastně roků?˝
˝Třináct,˝ odpověděla.
˝Cože? Třináct? Tak to já jdu radši pryč.˝
Spěšně odešel.
Dívenka se zamračila a prohlásila: ˝Blázen jeden pověrčivý.˝