STRATEGIE PODNIKÁNÍ

Zahraniční podnikatel je na exkurzi v továrně na gumové výrobky a zastaví se u au na výrobu dudlíků.
„Tss-pop! Tss-pop! Tss-pop!“ dělá stroj.
„Ten syčivý zvuk vzniká, když dávkovač napouští formu latexovou hmotou.“ vysvětluje ředitel závodu, a to „pop!“ to je od speciální jehly, která vždy ve špičce dudlíku prorazí dírku.“
Muž chápavě kýve hlavou.
Později exkurze dorazí ke stroji na výrobu kondomů. Automat vydává přerývaný zvuk:
„Tss! Tss! Tss-pop! Tss! Tss! Tss-pop!“
Muž se nechápavě podívá na ředitele závodu:
„Moment! Je mi jasné co znamená to syčení, ale co má znamenat to občasné pop!?“
„To je podobné jako u au na dudlíky,“ odpoví ředitel, „v každém čtvrtém kondomu prorazí speciální jehla otvor.“
„Tím ale přeci svou výrobu kondomů znehodnocujete!“
„Jistě, ale nevěřil byste jak to pomáhá odbytu našich dudlíků!“