POJISTKA

Přijde dáma do pojišťovny a žádá vyplacení pojistného za zesnulého manžela.
˝Ale milostivá, vás pan manžel byl u nás pojištěn jen proti ohni!˝ namítá úředník.
˝Ovšem. Právě proto jsem ho přece nechala zpopelnit!˝