SMYSL ŽIVOTA

Pan Kohn se rozhodne přemýšlet o smyslu života. Aby ho v jeho rozjímaní nikdo nerušil odejde na poušť a tam sedí a přemýšlí deset, dvacet, třicet let, až po čtyřiceti letech se vratí domů, svolá celou obec a začne promlouvat k dychtivým posluchačům:
˝Víte, já si myslím, že život je jako taková studna…˝
Z davu se ozve: ˝Ale Kohn, jaká studna?˝
˝No tak ne.˝