VZÁJEMNÁ ZKOUŠKA

Student propadá u zkoušky z logiky a organizace.
Student: “Vy mě tady dusíte a rozumíte vůbec tomu oboru?”
Profesor: “Jistě, jinak bych nebyl profesor!”
Student: “Mohu Vám tedy dát jednu otázku? Když mi na ni správně odpovíte, dejte mi za pět a já odejdu. Když ale nebudete znát odpověď, dáte mi za jedna.”
Profesor: “Souhlasím.”
Student: “Co je současne legální, ale nelogické, logické ale nelegální a co není ani logické ani legální?
Profesor po dlouhém přemýšlení nezná správnou odpověď, a tak dá studentovi za jedna. Ihned poté volá svému nejlepšímu studentovi a položí mu tu samou otázku.
Student mu okamžitě odpoví: “Vám je 63 let a jste ženatý s 35-ti letou ženou, což je legální ale nelogické. Vaše žena má 25-ti letého milence, coz je logické ale nelegální. Vy dáte tomu milenci své ženy za jedna ze zkoušky, přestože by měl propadnout a to není ani logické ani legální.